Team management

Performance

Football

Sanne Bakker

Sanne Bakker

24 april 2024

4 min read

De wetenschap achter team motivatie

de wetenschap achter team motivation

Veel voetbalteams doen aan teambuilding activiteiten. Maar waarom is dit zo belangrijk? Hoe beïnvloedt motivatie de teamprestaties? En welke rol kun je als coach spelen om de motivatie van je team te verhogen?

Verschillende soorten motivatie in voetbal

Als we kijken naar wat iemand motiveert om aan sport te doen, wordt vaak de Sociale Determinatie Theorie (SDT) [Bron: Deci & Ryan, 1985] gebruikt. Deze theorie stelt dat er verschillende soorten motivatie zijn, variërend van niet gemotiveerd zijn ('amotivatie'), tot gemotiveerd zijn door externe factoren zoals gezondheidsvoordelen, peer pressure of tastbare beloningen ('extrinsieke motivatie'), tot gemotiveerd zijn omdat je echt geniet van de sport ('intrinsieke motivatie').

Motivatie varieert van extern tot intern. Hieronder 4 soorten motivatie die relevant zijn voor voetbalcoaches.

MOTIVATIEBESCHRIJVING
Extern (extrinsiek)Ik doe dit vanwege een beloning of straf die ik ontvang
Enigszins externIk doe dit omdat ik me schuldig voel of denk dat ik dit moet doen
Enigszins internIk doe dit omdat ik het doel persoonlijk waardeer
Intern (intrinsiek).Ik doe dit omdat het belangrijk is voor mijn eigenwaarde

Niet verrassend is een atleet die intern gemotiveerd is, eerder geneigd om te blijven sporten [Bron: Ryan & Deci, 2000a, 2000b; Orbach et al., 2021].

Ook geeft de SDT aan dat om gemotiveerd te worden de 3 psychologische behoeften van een speler vervuld moeten zijn. Dit zijn:

 • De behoefte aan autonomie: de speler moet zich onafhankelijk voelen en in controle zijn over hun handelingen.

 • De behoefte aan competentie: de speler moet zich competent voelen in de activiteit die ze uitvoeren.

 • De behoefte aan verwantschap: de speler moet zich verbonden voelen tijdens het voetballen.

Belang van teambuilding

Teambuilding is essentieel voor het creëren van een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid, waardoor de sport leuker wordt voor elke speler [bron: 1&2 in Cheng, 2024]. Een positieve teamomgeving kan invloed hebben op de bovenstaande behoeften van elke individuele speler [bron: Grenier, Gagné & O'Neill, 2023].

Een team dat goed samenwerkt, creëert een minder stressvolle, leukere en meer belonende omgeving voor alle teamleden. Het resulteert in een groter voordeel voor het team en alle betrokken spelers [Cheng, 2024].

Praktische tips voor het verbeteren van de teammotivatie

Op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we dat interne motivatie betere spelers en teams creëert.

Maak duidelijke doelen met het team. Betrek de spelers bij het stellen van deze doelen. Bijvoorbeeld: welke positie willen we dit seizoen bereiken? Hoe belangrijk is prestatie voor ons als team? Moet elke speler evenveel tijd op het veld spelen? Aan welke aspecten willen we als team werken? Wat is jouw persoonlijke doel voor dit seizoen?

Als coach geef je het voorbeeld. Je verwacht een positieve mindset en interne motivatie van iedereen. Dus dat is wat je moet communiceren.

Enkele praktische tips:

 • Verwachtingen met elkaar delen.

  bijv. wat verwacht je van mij als coach tijdens wedstrijden, trainingen etc.?

 • Laat spelers deelnemen aan het planningsproces.

  bijv. laat ze persoonlijke ontwikkelingsdoelen stellen.

 • Toon een positieve houding ten opzichte van teamwork.
  bijv. geef spelers die goed teamwork tonen een compliment.

 • Betrek een interne teamleider.
  bijv. kies een teamcaptain en geef deze speler duidelijke verantwoordelijkheden binnen het team.

 • Bied mogelijkheden voor feedback.

  bijv. ga na een wedstrijd zitten, vraag wat elke speler van de wedstrijd vond. Vraag ze om openlijk te reflecteren op iets dat goed ging en iets dat beter had kunnen gaan. Bied ook mogelijkheden om feedback te geven op de teamprocessen in privé.

 • Benadruk de vooruitgang van het team in termen van interne motivatie, in plaats van externe motivatie

  bijv. benadruk de groei van een speler of het enthousiasme dat tijdens een wedstrijd of training werd getoond.

En tenslotte, organiseer teambuilding activiteiten. Idealiter 3 keer per seizoen. Aan het begin van het seizoen om elkaar beter te leren kennen. Halverwege om te evalueren en klaar te zijn voor de tweede helft. En aan het einde van het seizoen om teamsuccessen of mislukkingen te vieren.

Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van:

 • Ainley, M. (2007). Being and feeling interested: Transient state, mood, and disposition. In *Emotion in education* (pp. 147-163). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-012372545-5/50010-1

 • Burns, R. D., Fu, Y., & Podlog, L. W. (2017). School-based physical activity interventions and physical activity enjoyment: A meta-analysis. *Preventive medicine*, *103*, 84-90. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.08.011

 • Chen, X. (2024). Dimensions of Team Effectiveness: Towards an Improved Team-Building Program for Beginning Athletes. *Journal of Education and Educational Research*, *7*(1), 130-132. https://doi.org/10.54097/h77xec97

 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The General Causality Orientations Scale: Self- Determination in Personality. Journal of Research in Personality, 19, 109-134. [https://doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6](https://doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6)

 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self- determination of behavior. *Psychological Inquiry, 11(4),* 227–268. https://doi.org/10.1207/ S15327965PLI1104_01

 • Grenier, S., Gagné, M. and O’Neill, T. (2023). Self-Determination Theory and Its Implications for Team Motivation. *Applied Psychology,* 1-33. https://doi.org/10.1111/apps.12526

 • Orbach, I., Gutin, H., Hoffman, N. and Blumenstein, B. (2021). Motivation in Competitive Sport among Female Youth Athletes. *Psychology, 12,* 943-958. https://doi.org/10.4236/psych.2021.126057