Racesquare winactie

Actievoorwaarden

 • Voor de doeleinden van deze voorwaarden en bepalingen verwijst "De Promotor" naar Mingle Sport en Racesquare. De "Prijs" verwijst naar een sessie van 60 minuten met 20 personen van jouw team op een racesquare-locatie die nog moet worden gekozen.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen. Alle inschrijvingen moeten uiterlijk om 11:59 uur GMT + 1 op 31 mei 2024 zijn ontvangen. Eén (1) winnaar wordt willekeurig geselecteerd door De Promotor op 3 juni 2024 en de winnaar wordt op of na deze datum op de hoogte gebracht.
 • Geen aankoop nodig. Winnaars hoeven niet te betalen om deel te nemen aan de wedstrijd.
 • Als je jonger bent dan 18 jaar, moeten je ouders of wettelijke voogden hun toestemming geven voor jouw deelname aan de winactie.- Medewerkers van De Promotor komen niet in aanmerking om deel te nemen.
 • Teams kunnen alleen onder begeleiding van een volwassenen meedoen aan het uitje.
 • Meta, Instagram of Facebook zijn op geen enkele manier verbonden of betrokken bij de wedstrijd.
 • Slechts één inschrijving per persoon per weggeefactie wordt geaccepteerd.
 • Elke deelnemer doet mee met de wedstrijd door zich in te schrijven via de inschrijflink die wordt verstrekt op de mingle sport-website.
 • De Prijs wordt toegekend aan een willekeurig geselecteerde winnaar die heeft ingeschreven, met behulp van een willekeurig getallengenerator. De
 • Promotor is niet aansprakelijk indien de genoemde prijs niet beschikbaar is of niet kan worden vervuld.
 • De Promotor is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van inschrijvingen. De Promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inschrijvingen die verloren gaan, vertraagd zijn, onleesbaar, beschadigd, onvolledig of anderszins ongeldig zijn.
 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de aansprakelijkheid van De Promotor uit hoofde van of in verband met de wedstrijd of deze voorwaarden en bepalingen beperkt zijn tot de kostprijs van de betreffende Prijs.
 • Deelnemer moet deel uitmaken van een amateur voetbalteam op enigerlei wijze, of het nu als speler, trainer, coach of ander lid is.
 • Deelnemer moet zich bevinden in een land waar Racesquare gevestigd is. Deze landen zijn Nederland.
 • Deelnemer moet zich bevinden in een land waar Mingle Sport beschikbaar is om te downloaden via de iOS App Store of Google Play Store op de begindatum van deze weggeefactie. Deze landen zijn: Antigua & Barbuda, Argentinië, Aruba, Australië, Oostenrijk, Bahama's, België, Belize, Bermuda, Bolivia, Brazilië, Britse Maagdeneilanden, Bulgarije, Canada, Kaaimaneilanden, Chili, Colombia, Costa Rica, Kroatië, Cuba, Curaçao, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Grenada, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongarije, Ierland, Italië, Jamaica, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Noorwegen, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, Suriname, Zweden, Zwitserland, Trinidad & Tobago, Turks- en Caicoseilanden, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Uruguay, Venezuela.
 • De winnaar moet gebruiker zijn en zijn team geregistreerd hebben in de Mingle Sport app.
 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal De Promotor niet aansprakelijk zijn onder of in verband met deze voorwaarden en bepalingen, de wedstrijd of enige Prijs voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade, kosten, uitgaven, verlies of schade geleden door een deelnemer, zelfs als dergelijke kosten, uitgaven, verlies of schade redelijkerwijs voorzienbaar waren of zouden kunnen zijn geweest door de deelnemer en de Promotor en of ze voortvloeien uit contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid, schending van wettelijke verplichtingen of anderszins.
 • Deze weggeefactie is nietig waar wettelijk verboden. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het zorgen dat hun deelname in overeenstemming is met de wetten van hun land.
 • Prijzen zijn niet onderhandelbaar, niet overdraagbaar en niet terugbetaalbaar. Er is geen contant alternatief beschikbaar. De Promotor beslist welke uitrusting de winnaar ontvangt. Indien een Prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar wordt, behoudt de promotor zich het recht voor om die prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde.
 • De naam, adres, e-mailadres van de winnaar moet worden verstrekt aan De Promotor indien gevraagd en zal worden gedeeld om de vervulling van de Prijs mogelijk te maken.
 • Indien De Promotor dit noodzakelijk acht, zal de Prijs het logo van De Promotor bevatten.
 • Content gebruik: Door deel te nemen aan de wedstrijd, verlenen deelnemers RaceSquare het recht om alle inhoud (foto's, video's, enz.) die tijdens het teamuitje is gemaakt, te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Sociale media vereiste: Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet het winnende team een actief Instagram- of TikTok-account hebben. Het team moet RaceSquare-content van hun uitje delen op hun social media accounts en @racesquarenl en @mingle.sport taggen in hun berichten.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden buiten de redelijke controle van
 • De Promotor, behoudt de promotor zich het recht voor om de wedstrijd of deze voorwaarden en bepalingen geheel of gedeeltelijk te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten, met of zonder kennisgeving.

De beslissing van De Promotor is definitief. Er zal geen correspondentie worden aangegaan.

 • Alle verstrekte persoonlijke informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid en de GDPR. Mingle Sport en de deelnemende partners zullen deze gegevens alleen gebruiken voor marketingdoeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven.
 • De naam van de winnaar en gebruikersnaam op sociale media kunnen worden geplaatst op de social media profielen van De Promotor nadat de winnaar is geselecteerd.